Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

SafeQ je integrované tiskové řešení umožňující přesné účtování, kontrolu přístupu jednotlivých uživatelů a směrování tiskových operací na jakékoliv zařízení v síti tiskáren a kopírek. Umožní Vám získat absolutní přehled o nákladech za tisk, kopírování a skenování. Díky efektivní identifikaci a distribuci každé tiskové úlohy SafeQ zajišťuje úplnou kontrolu nad celým procesem tisku, kopírování a skenování firemních dokumentů. Řešení je vhodné jak pro malé firmy, tak pro velké korporace, státní instituce, školy a univerzity, IT, banky a finanční instituce. SafeQ Vám zajistí kompletní monitoring veškerých kopírovacích, tiskových a skenovacích operací během procesu. Je proto ideálním řešením pro dlouhodobé snižování nákladů a optimalizaci tiskového prostředí.

Vlastnosti

Účtování

SafeQ podporuje tři způsoby účtování - on-line, off-line a podle pokrytí stran tonerem:

 • Při on-line účtování server komunikuje s tiskárnou při tisku a zjistí přesný počet skutečně vytištěných stránek. U úloh, které uživatel stornuje, nebo které nebyly zcela vytištěny kvůli zaseknutému papíru apod. SafeQ zaúčtuje pouze skutečně vytištěné stránky
 • Účtování off-line účtování je úloha zaúčtována ihned po doručení na tiskárnu podle počtu stránek, které obsahuje. Pokud však dojde k přerušení tisku, nebo naopak, pokud tiskárna vytiskne více stránek, než úloha obsahovala, SafeQ tuto skutečnost nezjistí.
 • Podle pokrytí stran tonerem je prováděno na základě rozboru zpracované úlohy v určitém rozlišení. Čím je rozlišení vyšší, tím je účtování přesnější. SafeQ při účtování CMYK rozlišuje pokrytí barvou a černým tonerem. Tato funkce je podporována pouze pro tiskové jazyky řady PCL, POSTSCRIPT, HPGL a RTL.

Přímý tisk

Tiskové úlohy pouze „protečou“ přes SafeQ server a okamžitě se vytisknou. Server je zanalyzuje a zaznamená veškeré údaje (počet stránek, barevnost, použití oboustranného tisku, cílová tiskárna, uživatel, který je zadavatelem tisku, případně údaj o pokrytí stran tonerem).

ScanFlow - přímý tisk

Zabezpečený tisk & FollowMe

Zabezpečený tisk (též odložený tisk) je funkcí, která blokuje úlohy poslané do tisku až do doby, než se uživatel identifikuje na terminálu u tiskárny. Uživatel tak má kontrolu nad svými dokumenty. Díky tomu, že úloha je odesílána ze serveru na tiskárnu až ve chvíli uživatelovy autorizace, může se kdykoliv rozhodnout, na které tiskárně chce dokumenty vytisknout. Tato funkce je nazývána follow-me. Při použití funkce follow-me není vyžadována instalace pevného disku v tiskárně, čímž se dá předejít zcizení úloh ukradením disku z tiskárny. Uživatel se může identifikovat PINem, nebo kartou, kterou již je zvyklý používat jinde. Taktéž není třeba konfigurovat tiskárny a vytvářet na každé tiskárně účty.

ScanFlow - zabezpečený tisk

Kopírování

SafeQ umí účtovat i provoz kopírek. Využívá k tomu blokování panelu kopírky: standardně je zařízení blokováno a nelze na něm kopírovat. Pokud se uživatel autorizuje, bude mu kopírka odblokována. Všechny provedené kopie po dobu platnosti autorizace budou zaúčtovány na vrub přihlášeného uživatele. K odhlášení uživatele dojde, pokud znovu přiloží kartu nebo mu vyprší časový limit, nebo v případě, že uživateli dojde kredit. U kopií je v závislosti na konkrétním stroji možno evidovat počet výstupů a rozlišení barevnosti. U některých zařízení je možné navíc sledovat duplex (oboustranný výstup) a rozlišovat A3/A4. Pokud uživatel kopíruje na barevné kopírce, ale nemá tuto funkci v SafeQ povolenu, program automaticky zablokuje kopírku.

ScanFlow - kopírování

Monitoring lokálního tisku

SafeQ umí monitorovat objemy tisků i na lokálních tiskárnách. Speciální aplikace sbírá informace o tiskových úlohách a ty pak odesílá na server SafeQ.

ScanFlow - monitoring tisku

Centrální sběr dat

Pro organizace s rozsáhlou pobočkovou sítí umožňuje funkce centrálního sběru dat propojit jednotlivé SafeQ servery a centralizovat tak statistické a ekonomické přehledy ze všech poboček. Centrální sběrný server je klasický SafeQ server rozšířený o funkci obstarávající bezpečný sběr dat z ostatních serverů.

Zpoplatnění tiskových úloh

Pro použití na středních a vysokých školách nebo v copy centrech je užitečným nástrojem kreditní subsystém. Umožňuje určité skupině uživatelů nastavit omezení ve formě kreditu. Kreditní systém pro tyto uživatele vede účty. Přes webové rozhraní je k dispozici pokladna, která umožňuje nabíjet i vybíjet účty, provádět reklamace apod. Další možností správy účtů je speciální aplikace pro MS Windows s připojeným snímačem karet. Tato aplikace umožňuje taktéž dobíjet i vybíjet účty, proti webové aplikaci nabízí značně vyšší rychlost odbavení a automatickou identifikaci uživatele přes připojenou čtečku karet. Pro dobíjení je možné využít i automatické dobíjecí pokladny ve formě mincovních a bankovkových automatů. Kreditní systém též podporuje správu více pokladen, více pokladníků, závěrky, specifické výpisy apod. Pro různé skupiny uživatelů je též možno nastavit jinou účtovanou cenu i způsob účtování (procentuálně k nákladům nebo fixní cenu za typ výstupu bez ohledu na náklady zařízení).

Napojení na LDAP

Uživatele lze do systému importovat jak z externích zdrojů (databáze, CSV a XML soubory), tak i přímým napojením na LDAP servery (Active Directory, OpenLDAP, NDS).

SafeQ cluster

Základní vlastností SafeQ Clusteru je absolutní nezávislost na operačním systému. Vzhledem k tomu, že funguje na aplikační úrovni SafeQ, není vyžadován clustering operačního systém (Linux nebo Windows) ani databáze. Do clusteru lze plynule přidávat servery a tudíž vytvořit jakousi „serverovou farmu“. Předpokládaný počet serverů v clusteru je 2–5. Cluster je plně redundantní, tzn. že žádný ze serverů není primární, a tudíž při výpadku kteréhokoliv serveru je provoz systému nadále zcela funkční (dokud zbývá alespoň jeden fungující server). Při výpadku serveru může dojít ke ztrátě pouze těch úloh, které jsou v daném okamžiku na tomto serveru zpracovávány, ale tento fakt nezpůsobuje omezení tiskového prostředí.

Přínosy

 • Optimalizace tiskového prostředí
 • Snižování objemu tisku
 • Vyšší efektivita tiskového prostředí
 • Znalost nákladů na tiskové služby
 • Snížení nákladů na tisk
 • Odpovědnost uživatelů
 • Uživatelský komfort
 • Podíl na ochraně životního prostředí